Udělejte radost a věnujte DÁRKOVÝ POUKAZ do Divadla Kampa

dárkový poukazk dispozici jsou dvě varianty poukazů (na 3 vstupenky nebo na 6 vstupenek). Podrobnosti
s možností objednání
zde.

Program - Duše K - tentokrát s Milanem Jeglíkem

17. 10. 2014 19:30

Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky. 

Původně rozhlasový blok Jaroslava Duška, se zde příjemně zabydlel hned v září 2010 a pravidelně nabízí divákům poutavou besedu se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná. Aktivními účastníky besedy jsou přítomní diváci a proto se program často protáhne až do pozdních večerních hodin.

Pořady budou ke zhlédnutí na našem YouTube kanále, odkaz vždy uveřejníme zde v aktualitách a na našich facebookových stránkách

 
12.5.2018 Duše K - tentokrát o dobro-volnictví v Ekvádoru
 
Seznamte se s iniciativou Global Volunteer Office, která propojuje Česko s Ekvádorem. GVO spravují spolu s Ekvádorci soukromou přírodní rezervaci a biokoridor Cordillera del Bálsamo rozkládající se na pobřeží Tichého oceánu, přímo na starověké stezce původních tamních obyvatel „La Ruta de los Caras“. Jedná se o tzv. „kolébku Ekvádoru“, důkazy hovoří již o 5000 letech souvislého života na jednom místě. Cordillera del Bálsamo zahrnuje unikátní a zároveň jeden z nejohroženějších ekosystémů světa − suchý tropický les (spolu s oceánem jako dalším veledůležitým ekosystémem). Zároveň se jedná o seizmicky aktivní oblast, kterou 16. 4. 2016 zasáhlo ničivé zemětřesení, jehož dvouleté výročí si hosté na setkání připomenou. Pohovoří o životě v Ekvádoru a o své zkušenosti života v tzv. „ve 3. světě“. Ta člověku dovoluje odstup od své vlastní kultury a zcela zásadním způsobem proměňuje způsob vnímání i prožívání světa. Hosté promluví o vlastní zkušenosti s dobrovolnictvím, které je podle nich variantou udržitelného turismu 3. tisíciletí. Dále o obnově zmíněné oblasti a o málo známých jedinečných nástrojích v ekvádorské legislativě, které umožňují ochranu přírody. 

Hosté a zároveň členové a zakladatelé spolku GVO: 
 
José Eduardo Ganchozo Panta „Cheo“, (Ekvádorec), bioregionální aktivista a spolumajitel společnosti Ekvádor na dlani www.ekvadornadlani.cz. Jeden z prvních aktivistů, který se zasloužil o změny v ekvádorské legislativě na ochranu lesů na soukromých pozemcích. Od roku 2009 působil v iniciativě Bosques privados (soukromé lesy). V letech 2015−2017 prezidentem asociace Cerro Seco, která spravuje biokoridor Cordillera del Bálsamo. Byl jedním z aktivistů, díky nimž biokoridor vznikl. Aktuálně působí jako strážce biokoridoru. Aktivně se také podílel na prohlášení jeho rodného města Bahía de Caráquez ekoměstem v r. 1999. Autor různých projektů na recyklaci a opětovné použití materiálů včetně samotné iniciativy GVO. Vystudovaný biolog. 
 
Markéta Pišková, zakladatelka společnosti Ekvádor na dlani. Spolu se svým mužem Cheem dováží do Čech výrobky rovnou z dílen a farem ekvádorských řemeslníků a pěstitelů. Fascinuje ji umnost a rukodělné zpracování těchto výrobků včetně toho, že tato řemesla jsou v Ekvádoru stále živá. Do Ekvádoru odjela v r. 2009 jako dobrovolnice. Sázela stromy a pracovala s místní komunitou ve městě Bahía de Caráquez. Své zkušenosti a poznatky sdílí na besedách, školách, festivalech a trzích po celé ČR. „Díky cestě do Ekvádoru se mi přehodil hodnotový systém. Pochopila jsem, co to znamená: Dej a bude Ti dáno.“ 
 
Jan Korba, student lesního inženýrství. Jeho původní vášní byli pavouci (vyšly mu nějaké články v časopisu Živa), díky nimž získal vhled do problematiky české ochrany přírody (je spoluzakladatelem spolku na péči o chráněná území na Moravě). Pak začal nějak moc filozofovat a vydal se na dráhu lesníka a ochranáře (pavouci jsou však dodnes jeho vášní, především ve fotografii). Po první návštěvě Peru a delším působení (studiu a dobrovolničení) v Ekvádoru se zamiloval do Latinské Ameriky (a především do Ekvádoru!). Dnes tam pracuje jako průvodce pro několik českých CK. V současné době dokončuje inženýrské studium a hlouběji studuje téma ochrany lesů na soukromých pozemcích v Ekvádoru. 
 
Alena Melicharová, lektorka. Po vystudování a praxi v sociálně-právní oblasti se zaměřila na alternativní mimoškolní vzdělávání v každém věku a studium kulturních rozdílů. V rámci vlastního agrikulturního projektu a dalších aktivit sledovala dopad pomoci chudým rodinám v místě jejich bydliště ve Venezuele (2013−2016) z hlediska rozvoje osobních a rodinných vztahů tamních obyvatel. V Ekvádoru žila několik měsíců. Aktuálně koučuje a vyučuje cizí jazyky a sleduje dopad pobytu studentů v zemích „třetího světa“ na osobnostní rozvoj.
 
Více o GVO: https://www.facebook.com/Global-Volunteer-Office-2432747086864257/ 
 

AKCE JIŽ PROBĚHLA