Udělejte radost a věnujte DÁRKOVÝ POUKAZ do Divadla Kampa

dárkový poukazk dispozici jsou dvě varianty poukazů (na 3 vstupenky nebo na 6 vstupenek). Podrobnosti
s možností objednání
zde.

Program - Hanna Preuss: Sonoria

8. 10. 2014 19:00 - 19:40
Sonoria / ČESKY scroll down for English
 
Ve světelném, zvukovém a tanečním představení Sonoria kontrastuje hudební atmosféra
prostorového zvuku s uměleckou hrou světla a expresivní silou lidského těla. Je to první
představení sonorního divadla, zcela nového pojetí scénického umění, které vyvinula
zvuková designérka Hanna Preuss. Sonorní divadlo prostřednictvím univerzální estetiky
zvuku a světla překračuje hranice jazyka a dotýká se nevědomí. Sonoria využívá citace v
aramejštině z knihy Skryté evangelium od Neila Douglase-Klotze a ukazuje, jak intenzivní
dopad mohou mít na posluchače lidské výroky, i když nejsou racionálně dekódovány.
 
Sonoria je zvukové akvárium, introspektivní zážitek, při němž se publikum ocitá mezi tmou a
světlem, kde se setkává s mocným emočním a narativním působením zvuku.
Diváci se noří do sugestivního smyslového prostředí, dramatická látka jim volně prosakuje
do podvědomí a vydávají se na intimní cestu svou vlastní emoční krajinou.

Hanna Preuss soundscape

Jaka Šimenc osvětlení a scéna

Nataša Burger performance

Bjanka Adžič Ursulov kostýmy

Marko Trstenjak zvuk

Nejc Saje kamera

Jaro Jelovac grafický design

Jeremi Slak překlad

Damjana Golob Lavrič koordinátorka projektu

Marko Ipavec výkonný producent

Produkce Hanna’s Atelier for Sonorous Arts / Koprodukce Divadlo Kampa

Projekt podpořili:

Ministerstvo kultury Slovinské republiky, Město Lublaň, Centrum pro sonorní umění Vodnik

 

Sonoria / ENGLISH

Sonoria is a multi-dimensional sound installation in contrast with light and in relation to the expressive power of the human body.

It is based on an abstract line developing from darkness, which contains forceful, emotionally charged sound compositions, into carefully designed light, which interprets and redesigns the space. 
The performance uses the expressive media of sound, lighting, theater and video in their most subliminal forms: vibration, light, movement, reflex.
The actress's emotional states are expressed through her body, without the use of common words  only by the use of an alien language – Aramaic. The quotations have been chosen from a book by Neil Douglas-Klotz »The Hidden Gospels«. A sentence in this ancient and obscure language was deliberately chosen for the performance. The viewer can thus experience all the vibrational value of human speech without having to rationally decipher the meaning of utterances. Human speech is presented on the level of an abstract element, blending easily with light and sound.

Sonoria is a profound sonic aquarium, an introspective experience suspending the audience
between darkness and light where they are confronted by the emotional and narrative
power of sound.
Immersed in a vibrant sensory environment, with dramatic matter seeping freely into
the subconscious, attendees embark on an intimate journey across their own emotional
landscapes.

Hanna Preuss soundscape

Jaka Šimenc light & stage design

Nataša Burger performance

Bjanka Adžič Ursulov costume

Marko Trstenjak sound engineering

Nejc Saje photography

Jaro Jelovac graphic design

Jeremi Slak translations

Damjana Golob Lavrič project coordination

Marko Ipavec executive producer

Production Hanna’s Atelier for Sonorous Arts / Co-production Divadlo Kampa

The project is supported by

Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Ljubljana, Centre for

Sonorous Arts Vodnik Manor

Website

Sono1 

Sono2

Sono3

Sono4

AKCE JIŽ PROBĚHLA